Általános szerződési feltételek

A következő ÁSZF mindenkire vonatkozik, aki felhasználóként regisztráltatja magát az Netmatrac.hu internetes oldalon. A regisztráció vagy vásárlás az ÁSZF elfogadását is jelenti.
Általános Szerződési Feltételek

A Szerződési Feltételek alapfogalmai

Szolgáltató adatai:
Neve: NetmatracKft.
Címe: 1063, Budapest, Szinyei Merse Pál u. 21.
Adóigazgatási azonosítószám: 23481318
Cégjegyzék száma: 01 09 967575, vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál.
Bankszámlaszám: 10402427-50526587-50651001

A Vevő
Aki a Webáruház Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel vagy vásárol.

A Szállító
A Megamatrac.hu által megbízott szállítmányozó cég: GLS futárszolgálat.
Küldeményforgalmi üzletszabályzatuk:
https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

1.) Webáruház Szerződési Feltételek célja

A Megamatrac.hu a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vevő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggő körülményeket.
A Webáruház Szerződési Feltételei a Megamatrac.hu és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

  1. évi IV. törvény (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok)
    Ptk. 306. törvény

1.1 A Webáruház Szerződési Feltételek közzététele
A Webáruház Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a Webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vevő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.2 A Webáruház Szerződési Feltételek hatálya
A Megamatrac.hu fenntartja a jogot, hogy a Webáruház Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház szolgáltatást biztosítja.

2.) A Webáruház-szolgáltatás
A Megamatrac.hu a Vevő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

2.2 Regisztráció
A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.
A Szolgáltatót a Partner által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya
A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Megamatrac.hu azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el.

2.3 Általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vevő a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Megamatrac.hu fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

2.4 Megendelés módosítása, törlése
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vevő a Webáruház Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

3.) Fizetési feltételek
A Vevő a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét előreutalással a Netmatrac.hu számlaszámára, vagy a Szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti. A Szállító a készpénz átvételéről számlát ad. A Netmatrac.hu részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vevő a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. A teljes, kiszámlázott vételár kiegyenlítéséig minden termék a Netmatrac Kft. tulajdonát képezi.

4.) Szállítás

4.1 A szállítás módjai
– Postai szállítás átutalással
A Vevő a Szolgáltató számlaszámára előzetesen utalja át a vételárat, az áru(k) ellenértékét. A Szolgáltató a vételár jóváírásának időpontját követően postázza a vásárolt terméket. A Szolgáltató hetente két napon, kedden és csütörtökön teljesíti a csomagok indítását.

– Postai szállítás utánvéttel
Az összeget a Vevő az átadó postai dolgozónak fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a postai utánvét költséget. A utánvét szolgáltatás díja a Magyar Posta aktuális árszabása alapján kerül megállapításra. A Szolgáltató hetente két napon, kedden és csütörtökön teljesíti a csomagok indítását.

4.2 A szállítás általános jellemzői
A Szolgáltató kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogadja el.
A Szolgáltató magára vállalja a szállítás költségeit a települések közigazgatási határain belüli címekre. Külterületre történő szállítás esetén a Futárszolgálat díjszabásában feltüntetett plusz költségek a Vevőt terhelik.
A szállítás minden esetben az Ön kerítéséig, kapujáig, társasháza bejáratáig, a cím illetve a közterület határáig szól, a Futárszolgálat munkatársa nem viszi be a termékeket rendeltetési helyükre.

4.3 Sikertelen kézbesítés
Az ingyenes házhoz szállítása kizárólag az első kiszállításra vonatkozik, újbóli megkísérlése a termék kiszállításának díja 4900 Ft + ÁFA, amit a szállításkor egy összegben Vevő köteles a futárszolgálat munkatársának számla ellenében megfizetni.
Általános kiszállítási határidőnél a Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Megamatrac.hu érvénytelennek nyilvánítja és törli.
Amennyiben a Futárszolgálat az nem tudja átadni (tévesen megadott cím, átvevő hiánya, a termék vételárának kifizetésének megtagadás …stb.), úgy a következő megkísérelt kiszállítás teljes költsége a Vevőt terheli.
Amennyiben a termék átvételekor hibát, sérülést tapasztal vagy bármilyen kifogással él, úgy azt tüntesse fel a szállítólevélen és lépjen kapcsolatba a Netmatrac.hu irodájával elérhetőségeink valamelyikén, hogy mielőbb megoldást találhassunk a probléma megoldására.
5.) A Vevő jogai és kötelezettségei, garancia

5.1 Elállás a vásárlástól
A Vevőnek 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a Vevőt terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Megamatrac.hu videófelvételt készít. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Vevőnek. Az elállásra nyitva álló 8 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vevő a csomagot átvette.

5.2 A garancia

Matracaink belső magjára 5 év garanciát vállalunk, a matracok huzatára 2 évet, hiszen a külső textil réteg van leginkább kitéve véletlen sérüléseknek, szennyeződéseknek.
Az Apple típusú matracok belső magjára 2 év csrere garanciát vállalunk!
6.) Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat
A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Netmatrac.hu a következő adatokat rögzíti a Vevőkől:
A Vásárláshoz szükséges adatokat:
– Vevő neve
– Szállítási cím
– Elektronikus levelezési cím
– Elérhetőségi telefonszáma
Időpont, melyben a futárszolgálat kézbesíteni tudja csomagját
Választhatóan megadható adatokat:
– Egyéb közlendő
– Számlázási cégnév
– Adószám a számlázáshoz

A megrendelések kiszállítása érdekében a Netmatrac.hu a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére:
• Megrendelő neve • A teljes Szállítási cím • Egyéb közlendő • Lehetséges átvételi időpontok • A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén) • Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli és a kézbesítés után azokat a Netmatrac.hu részére visszaszolgáltatja illetve megsemmisíti.

6.2 Adatok változtatása
Megadott adatait elérhetőségeink bármelyikén módosíthatja illetve kérheti azok törlését.

X