loading...

Garanciális feltételek

JÓTÁLLÁSI JEGY

A TED a vákuum rugós matrac a rugó testre vállal plusz garanciát, a termék leírásában található időre.

A TED a vákuum matrac belső magjára vállal plusz garanciát, a termék leírásában található időre.

A KONFOR a rugós matrac a rugó testre vállal plusz garanciát, a termék leírásában található időre.

A Golden Dream a vákuum matrac belső magjára vállal plusz garanciát, a termék leírásában található időre. A párnázatra, textíliára a jótállási idő 12 hónap. A gyártói plusz garancia feltétele a jótállási jegy megléte, ennek hiányában a szavatosság ideje a 151/2003. (IX.22.) Korm .sz. rendeletben foglaltak szerint:

1 év – amennyiben a termék vételára 10.000 – 100.000 Ft között van.

2 év – amennyiben a termék vételára 100.000 – 250.000 Ft között van.

3 év – amennyiben a termék vételára 250.000 Ft felett van.

A további feltételek ennek arányában, a jótállási jegyben leírtak szerint érvényesülnek. A Golden Dream az egy éven felüli plusz garanciát a saját Golden Dream garancia ellenőrének a felügyeletével ellenőrzi és garantálja. A Golden Dream a törvény által meghatározott garanciális időn túli, plusz garanciára nem fogadja el a felügyelet és a békéltető testület fennhatóságát.

A töltő, párnázó rétegre, a huzatra és más, a matracban felhasznált anyagra 1 év a garancia.

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet szerint megilleti vásárlóinkat az elállási jog. Elállás esetén a Netmatrac Kft. nem vállalja a termék visszaszállítását, arról a Vásárlónak kell gondoskodnia, költségeit viselnie. Elállás esetén csak kifogástalan higiéniai állapotú, eredeti csomagolású, bontatlan terméket áll módunkban átvenni.AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU irányelve alapján a 14 napos elállási jog  nem vonatkozik olyan lezárt csomagolású áruk  esetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza.

Azokra az elváltozásokra, amelyek a matrac funkcionalitását nem csökkentik (nyúlás, hullámosodás, cipzár, bolyhosodás, szakadás, cérnabomlás) a garancia nem vonatkozik.

A vásárlók jogait és kötelezettségeit, valamint a forgalmazót terhelő kötelezettségeket a 151/2003. (IX.22.) Korm .sz. rendelet, valamint a Ptk. 306-307. paragrafusa, az 1978 évi 2. törvényerejű rendelet a jótállási igények intézését pedig a 49/2003. (VII.30.)GKM rendelet tartalmazza.

Az esetleges hiba észlelését haladéktalanul közölni kell, a késedelmes bejelentésből eredő károkért a vásárlót terheli a felelősség. A joggal felmerült igény esetén a termék javításra kerül, illetve a szerviz döntése esetén kicseréljük.

Amennyiben a vevő értékesebb matracot választ, a vásárláskori bruttó eladási érték és az értékesebb matrac bruttó eladási értéke közötti különbözetét a vevő kiegyenlíti.

Ha modellváltás miatt ugyan azt a modellt nem tudjuk biztosítani, azonos kategóriájú termékre cseréljük. A javítás, vagy a csere után a garancia nem kezdődik ismét elölről.

A nem jogos garanciális igény esetén a kiszállási díjat a kérelmezőnek kell fizetni.

A garanciális szolgáltatások az első évben díjmentesek. A második évtől kezdve időarányos jótállás érvényesíthető. Ennek mértéke arányos a termékre vállalt garancia idejével úgy, hogy a vállalt garanciális idő a matrac vásárláskori értékének 100 százalékának felel meg, a használat során pedig az eltelt hónapok arányában csökken a beszámítható értéke. Például ha a 96 hónap (nyolc év) garanciával vásárolt matrac a 48.-k hónapban hibásodik meg, a jogos garanciális igény esetén a termék vásárláskori értékének 50 százalékát számítjuk be az új matrac árába, a meghibásodás bejelentésekor érvényes áraink szerint.

Nem vonatkozik Jótállás az alábbi esetekben:

-Ha a terméken bárki átalakítást, vagy javítást végez, a matrac címkéjét leveszik.

-Ha a matracot a vásárlást követő egy héten belül nem bontják ki a vákuum csomagolásból.

-A matracokat kemikáliával tisztítják, tisztításkor erősen dörzsölik, vagy a matracra folyadék ömlik.

-Amennyiben a termék erősen szennyezett vagy higiéniai szempontból nem megfelelő

-Nem a matrac funkciójának megfelelő használat, /pl. ülőalkalmatosságként/

-A tartókeret, tárolásra szolgáló eszköz anyagából adódó színeltérésekre.

-Nem rendeltetésszerű használat, /nem sík és egységes ágyrács – alátámasztás, megközelíthetőség, méret, stb./

-Ha a matrac használata nem megfelelő helyiségben vagy helyen történik /pl. nyirkos helyiségben vagy szűk helyen ahol csak rálépve lehet használni/

-Tartózkodjunk a matrac porszívózásától, mert a vákuum hatás tönkreteheti a hab térszerkezetét és idő előtti elöregedését okozhatja.
-Ha a matracot szivacsos fekvőalkalmatosságra fektetik.

-Ha a matrac használaton kívüli nyugalmi állapotában a süppedés a 2 cm-es tűréshatáron belül van, ha a hiba nem befolyásolja az alvás minőségét.

-A jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyeket a Megrendelő ismert és amelyekre tekintettel árengedményben részesült.

A garanciális reklamáció bejelentése a következő telefonszámra illetve címre történhet:

Netmatrac Kft 7630 Pécs Álmos u. 3. Telefon.: 06-20-276-4023

Garanciális igény érvényesítésének feltétele:

Szabályosan kitöltött, a vásárlást igazoló számla.

X